Home » Veritabanı Nedir?

Veritabanı Nedir?

Veritabanı ortaya çıkış hikayesi

 • Saklanan ve işlenen veri miktarındaki artışları
 • Veri tabanı olmayan sistemlerin verilerinin kalıcı olmaması

Veritabanı; tanım olarak herhangi bir konuda birbiri ile ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğudur.

 • Geleneksel dosyalama sistemine göre verilere erişim hızlı.
 • Gereksiz veri tekrarını engeller.
 • Her ihtiyaca, büyük veya küçük bütün otomasyon sistemleri günümüzde artık veri tabanı kullanmaktadır.

Tablo

 • Veritabanı içerisinde verilerin tutulduğu alandır.
 • Satır ve sütunlardan oluşmaktadır.
 • Tablo içerisinde her satır bir kaydı ifade ederken , her sütun her bir kayıta ait bir özelliği ifade eder aynı zamanda her bir sütuna field yada alan denilmektedir.

Satır ve Sütun

 • Tabloyu oluşturan temel kavram.
 • Sütun tablo içerisinde tutulan her bir veri türüne verilen isimdir, tablo içerisinde birden fazla kullanılır.
 • Satır sütuna ait veri gurubudur. Örneğin bir öğrencinin no,ad,soyad bilgilerinin tamamı satırı ifade etmektedir.

Veri Tipleri

 • Oluşturulan veritabanında tutulan verilerin hepsi aynı türden değildir.
 • Her veriye göre farklı veri tipi oluşturulur.

Anahtar Kullanımı

Örnegin;

 • Kayıtları birbirinden ayrıt etme
 • Öğrenci Numaraları
 • Primary Key (Birincil Anahtar)
 • Foreign Key (Yabancı Anahtar)
 • Unique Key (Tekil Anahtar)

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Kıbrıs Web Yazılım