Subscribe Now

Trending News

Kategori: C#

C # Methotlar (Yöntemler) 

Nesne yönelimli programlamada nesnelerle çalışıyoruz. Nesneler, bir programın temel yapı taşlarıdır. Nesneler, veri ve yöntemlerden oluşur. Yöntemler, oluşturulan nesnelerin durumunu değiştirir. Nesnelerin dinamik kısmıdırlar; veri statik kısımdır.

C # yöntem tanımı