Home » Açısal CLI – ng oluşturma Komutu

Açısal CLI – ng oluşturma Komutu

ng build <project> [options]
ng b <project> [options]

ng build komutu, belirli bir yolda dist adlı bir çıktı dizininde açısal bir uygulama / kitaplık derler. Seçenekler isteğe bağlı parametrelerdir.

Argümanlar

Sr.No.Bağımsız Değişken ve SözdizimiAçıklama
1<proje>Oluşturulacak uygulamanın veya kitaplığın adı.

Seçenekler

Sr.No.Seçenek ve SözdizimiAçıklama
1–aot = true | falseAhead of Time derlemesini kullanarak derleyin.Varsayılan: yanlış.
2–baseHref = baseHrefOluşturulmakta olan uygulamanın temel URL’si.
3–buildEventLog = buildEventLogDENEYSEL Derleme Olay Protokolü olayları için çıktı dosyası yolu.
4–buildOptimizer = true | false‘Aot’ seçeneğini kullanırken ‘@ angular-devkit / build-optimizer’ optimizasyonlarını etkinleştirir.Varsayılan: yanlış.
5–commonChunk = true | falseBirden çok pakette kullanılan kodu içeren ayrı bir paket kullanın.Varsayılan: yanlış.
6–configuration = konfigürasyonAngular.json’un “konfigürasyonlar” bölümünde belirtildiği gibi adlandırılmış bir yapı hedefi. Her adlandırılmış hedefe, o hedef için bir seçenek varsayılanları yapılandırması eşlik eder. Bunun ayarlanması açıkça “–prod” bayrağını geçersiz kılar.Takma adlar: -c.
7–crossOrigin = yok | anonim | kullanım-kimlik bilgileriCORS desteği sağlayan öğelerin crossorigin öznitelik ayarını tanımlayın.Varsayılan: yok.
8–deleteOutputPath = true | falseOluşturmadan önce çıktı yolunu silin.Varsayılan: doğru.
9–deployUrl = deployUrlDosyaların dağıtılacağı URL.
10–experimentalRollupPass = true | falseModülleri Webpack ile paketlemeden önce Rollup ile birleştirin.Varsayılan: yanlış.
11–extractCss = true | yanlışCss’i genel stillerden js olanlar yerine css dosyalarına çıkarın.Varsayılan: yanlış.
12–extractLicenses = true | falseTüm lisansları ayrı bir dosyaya çıkarın.Varsayılan: yanlış.
13–forkTypeChecker = true | falseTypeScript tür denetleyicisini çatallı bir işlemde çalıştırın.Varsayılan: doğru.
14–help = true | false | json | JSONKonsolda bu komut için bir yardım mesajı gösterir.Varsayılan: yanlış.
15–i18nMissingTranslation = uyarı | hata | yok sayİ18n için eksik çeviriler nasıl işlenir.Varsayılan: uyarı.
16–index = dizinUygulamanın HTML dizininin oluşturulmasını yapılandırır.
17–localize = true | false 
18–main = mainGeçerli çalışma alanına göre uygulamaya giden ana giriş noktasının tam yolu.
19–namedChunks = true | falseGeç yüklenen yığınlar için dosya adını kullanın.Varsayılan: doğru.
20–ngswConfigPath = ngswConfigPathNgsw-config.json yolu.
21–optimization = true | falseDerleme çıktısının optimizasyonunu etkinleştirir.
22–outputHashing = yok | tümü | medya | paketlerÇıktı dosyası adı önbellek bozan karma modu tanımlayın.Varsayılan: yok.
23–outputPath = outputPathGeçerli çalışma alanına göre yeni çıktı dizininin tam yolu. Varsayılan olarak, çıktıyı mevcut projede dist / adlı bir klasöre yazar.
24–anketDosya izleme yoklama süresini milisaniye cinsinden etkinleştirin ve tanımlayın.
25–polyfills = çoklu dolgularMevcut çalışma alanına göre çoklu dolgular dosyasının tam yolu.
26–preserveSymlinks = true | falseModülleri çözerken gerçek yolu kullanmayın.Varsayılan: yanlış.
27–prod = true | yanlış“–Configuration = production” için kısa açıklama. Doğru olduğunda, derleme yapılandırmasını üretim hedefine ayarlar. Varsayılan olarak, üretim hedefi çalışma alanı konfigürasyonunda ayarlanır, böylece tüm yapılarda gruplama, sınırlı ağaç sallama ve sınırlı ölü kod eliminasyonu kullanılır.
28–progress = true | falseİnşa ederken ilerlemeyi konsola kaydedin.Varsayılan: doğru.
27–resourcesOutputPath = resourcesOutputPathÇıktı Yolu’na göre stil kaynaklarının yerleştirileceği yol.
28–serviceWorker = true | falseÜretim yapıları için bir hizmet çalışanı yapılandırması oluşturur.Varsayılan: yanlış.
29–showCircularDependencies = true | falseDerlemelerde döngüsel bağımlılık uyarıları göster.Varsayılan: doğru.
30–sourceMap = true | falseÇıktı kaynak haritaları.Varsayılan: doğru.
31–statsJson = true | false‘Webpack-bundle-analyzer’ gibi araçlar kullanılarak analiz edilebilen bir ‘stats.json’ dosyası oluşturur.Varsayılan: yanlış.
32–subresourceIntegrity = true | falseAlt kaynak bütünlüğü doğrulamasının kullanımını etkinleştirir.Varsayılan: yanlış.
33–tsConfig = tsConfigTypeScript yapılandırma dosyasının geçerli çalışma alanına göre tam yolu.
34–vendorChunk = true | falseYalnızca satıcı kitaplıklarını içeren ayrı bir paket kullanın.Varsayılan: doğru.
35–verbose = true | yanlışÇıkış günlüğüne daha fazla ayrıntı ekler.Varsayılan: doğru.
36–watch = true | falseDosyalar değiştiğinde derlemeyi çalıştırın.Varsayılan: yanlış.
37–webWorkerTsConfig = webWorkerTsConfigWeb Çalışanı modülleri için TypeScript yapılandırması.
<app-goals></app-goals>
<router-outlet></router-outlet>
\>Node\>TutorialsPoint> ng build
Compiling @angular/animations : es2015 as esm2015
Compiling @angular/core : es2015 as esm2015
Compiling @angular/compiler/testing : es2015 as esm2015
Compiling @angular/animations/browser : es2015 as esm2015
Compiling @angular/core/testing : es2015 as esm2015
Compiling @angular/common : es2015 as esm2015
Compiling @angular/platform-browser : es2015 as esm2015
Compiling @angular/common/http : es2015 as esm2015
Compiling @angular/common/testing : es2015 as esm2015
Compiling @angular/platform-browser-dynamic : es2015 as esm2015
Compiling @angular/platform-browser/testing : es2015 as esm2015
Compiling @angular/router : es2015 as esm2015
Compiling @angular/animations/browser/testing : es2015 as esm2015
Compiling @angular/common/http/testing : es2015 as esm2015
Compiling @angular/forms : es2015 as esm2015
Compiling @angular/platform-browser/animations : es2015 as esm2015
Compiling @angular/platform-browser-dynamic/testing : es2015 as esm2015
Compiling @angular/router/testing : es2015 as esm2015
Generating ES5 bundles for differential loading...
ES5 bundle generation complete.

chunk {polyfills} polyfills-es2015.js, polyfills-es2015.js.map (polyfills) 141 kB [initial] [rendered]
chunk {runtime} runtime-es2015.js, runtime-es2015.js.map (runtime) 6.16 kB [entry] [rendered]
chunk {runtime} runtime-es5.js, runtime-es5.js.map (runtime) 6.16 kB [entry] [rendered]
chunk {styles} styles-es2015.js, styles-es2015.js.map (styles) 12.4 kB [initial] [rendered]
chunk {styles} styles-es5.js, styles-es5.js.map (styles) 13.9 kB [initial] [rendered]
chunk {main} main-es2015.js, main-es2015.js.map (main) 61.4 kB [initial] [rendered]
chunk {main} main-es5.js, main-es5.js.map (main) 65 kB [initial] [rendered]
chunk {polyfills-es5} polyfills-es5.js, polyfills-es5.js.map (polyfills-es5) 656 kB [initial] [rendered]
chunk {vendor} vendor-es2015.js, vendor-es2015.js.map (vendor) 2.67 MB [initial] [rendered]
chunk {vendor} vendor-es5.js, vendor-es5.js.map (vendor) 3.11 MB [initial] [rendered]
Date: 2020-06-04T01:31:35.612Z - Hash: d5fd9371cdc40ae353bc - Time: 210494ms

Burada ng build komutu, TutorialsPoint projemizi başarıyla oluşturdu.

Have your say!

1 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Kıbrıs Web Yazılım